• 0
    Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Neden WWF? Neden Organik Tekstil? Neden FSC? Neden Bambu? Neden Mantar?


MANTAR: Mucizevi bir doğal malzeme

 

Mantar gerçek anlamda yenilenebilir bir doğal kaynaktır. Masif ahşap, kompozit ahşap malzemeler, kağıt ve diğer sözde yenilenebilir kaynakların aksine, mantarın elde edilmesi için ağaç kesilmez. Endüstriyel üretimde kullanılan maddeler içinde sadece yün ve keten gibi birkaç malzeme doğallık bakımından mantara yakındır. Mantar ,mantar meşesi ağacının kabuğundan elde edilir. Kabuk, 9-12 yılda bir ağacın gövdesinden soyulur. Bu işlem ağacın ömrünü uzatır, gelişmesini sağlar. Kabuğu soyulmayan bir mantar meşesi yaklaşık 150 yıl yaşarken düzenli olarak kabuğu soyulan ağacın ömrü 250 yıla kadar uzamaktadır. Mantar ürünlerinin üretim sürecinde neredeyse sıfıra yakın atık malzeme ortaya çıkarır. Üretim sürecinde hiçbir toksik madde açığa çıkmaz. Aynı şekilde, mantarın biyodegradasyonunda da sıfır toksik madde oluşur.

Avrupa Birliği’nin özel desteği ile korunan ve yaygınlaştırılan mantar meşesi ormanları başta vahşi kuşlar olmak üzere yüzlerce hayvan türü için habitat oluşturmaktadır. Mantar meşesi, çıplaklaşmış alanların yeniden yeşillendirilmesinde de kullanılmaktadır. Ambalajdan inşaata, otomotivden uzay teknolojisine kadar pek çok farklı alanda kullanılan mantarın performansının sırrı benzersiz hücresel yapısında yatmaktadır. Mevcut teknoloji ile yapay olarak elde edilmeyen bu yapı, bal peteği biçimde, birbirine kapalı hücrelerden oluşur. İçi hava ile dolu olan hücrelerin yapıtaşı karmaşık bir yağ asidi olan "süberin"dir. 1cm³ mantarda ortalama 40 milyon hücre bulunmaktadır. Esnekliğinden hiçbir şey kaybetmeksizin boyutlarının yarısına kadar sıkıştırılabilen mantar, bir boyutta sıkıştırılırken diğer boyutta genleşmeyen tek katı maddedir.

Mantar meşesi ormanları sürdürebilir ormancılığın en önemli örneklerindendir. Mantarın kendisi geri dönüştürülebilir, yenilenebilir ve biyoindirgenebilir bir maddedir. Mantar ormanları ise başta kuşlar olmak üzere pek çok hayvan türü için önemli bir habitattır. Kara leylek ve imparator kartalı gibi nesli tükenmekte olan kimi kuşların tek yaşam alanı mantar meşesi ormanlarıdır. Batı Akdeniz çanağında yer alan mantar meşesi ormanları Portekiz, İspanya ve Kuzey Afrika’daki geniş alanları çöl kumullarının istilasından korumaktadır. Coorbic ürünlerinde kullanılan mantarın anavatanı Portekiz’dir. Portekiz’deki mantar meşesi ormanları doğal dengeyi ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan özel yasalarla korunmaktadır.


Sürdürülebilirlik

 

Portekiz mantar meşesi ormanları özenle korunan bir doğal kaynaktır. Mantar endüstrisinin Portekiz ekonomisi için sahip olduğu yüksek önem sebebiyle mantar ormanlarının yetiştirilmesi, kesilmesi ve yönetimi son derece katı düzenlemelere bağlanmıştır.


Mantar meşesi 13.yüzyılın başından beri korunmaktadır. Bugün Portekiz yasaları yamaçlara, su kaynaklarının kenarlarına ya da toprağın sürülmesinin toprak kaybına yol açabileceği bölgelere mantar meşesi korularının dikilmesini yasaklamaktadır.Genç ağaçların kabuklarının soyulması ve yaşlı ağaçlar dışındaki ağaçların kesilmesi yasadışıdır. Erişkin ağaçlar sadece dokuz yılda bir defa eğer sağlıklılarsa hasat edilebilirler. Ayrıca, çiftçilerin mantar meşesi alanlarını başka tür tarıma açmaları da izne bağlanmıştır. Bu yasaların yanı sıra Avrupa Mantar Endüstrisi Federasyonu (CE Liege) Quercus Projesi kapsamında mantar üretimi için bir’’iyi uygulama kodu’’geliştirilmiştir.Bu uygulama kodu Systecode adı verilen bağımsız bir akreditasyon sistemi tarafından desteklenmektedir.AB ve Portekiz hükümeti tarafından fonlanan yeniden ağaçlandırma programları sayesinde Portekiz'deki mantar ormanı alanları her yıl yaklaşık %4 oranında büyümektedir.Bugün, ölen her bir ağacın yerine iki ağaç dikilmektedir. Sanılanın aksine Portekiz mantar ormanlarının mantar meşesi stoku gelecek 100 yıl boyunca pazardaki talebi karşılayacak düzeydedir.


Kullanım

 

Mantar meşesi ,ekolojik değerinin yanı sıra ekonomik değeri ile de dikkate değer bir ağaçtır. Ağacın her parçası ekonomik olarak kullanılabilmektedir. Örneğin, ağacın palamutları sadece tohumluk olarak değil, hayvan besini ve yemeklik yağ hammaddesi olarak da kullanılmaktadır. Yapraklar yem ve doğal gübre olarak kullanılmaktadır. Ağaç artıkları ve ölü ağaçlar yakacak kereste ve odun kömürü olarak değerlendirilir. Ağaçta bulunan tanen ve doğal asitlerden çeşitli kimyasal ürünler elde edilmektedir. Öte yandan, ağacın en değerli kısmı sayısız mantar ürününün üretilmesini sağlayan kabuğudur.
Mantar kabuklarının %50‘den fazlası tapa yapımında kullanılır. Pek çok farklı biçimde üretilen tapalar başta şarap olmak üzere şampanyaya, zeytinyağı gibi maddelerinin ambalajlanmasında ve laboratuarlarda kullanılır.


Mantar kabuğunun tamamı üretimde kullanılır ,üretim sırasında ortaya çıkan atıkları öğütülerek yeniden üretim sürecine sokulur.En ince mantar tozları bile vakum makineleri ile toplanıp fabrika kazanlarında yakılarak enerjiye çevrilir. Ağacın ilk iki hasadından elde edilen kabuk  mantar yalıtım levhaları ve mantar dekorasyon karoları yapımında kullanılır. Üçüncü ve daha sonraki hasatlardan elde edilen kabuklar ise başta tapalar olmak üzere, conta, pano, yalıtım ürünleri vb. gibi bütün mantar ürünlerinin üretiminde kullanılır. Mantar, kauçuk ve benzeri elastomerlerle karıştırılarak otomobil ve makinelerde conta olarak ya da yapılarda, demiryollarında vibrasyon yalıtım elemanı olarak kullanılır. NASA’nın uzay mekiklerinin burun konilerinde bile yalıtım için mantar kullanılmaktadır.


Geri Dönüşüm

 

Mantarların büyük bölümü üretim süreci içinde geri dönüştürülür. Ayrıca, tapa, yalıtım elemanı vb. olarak kullanılan mantarlar da kolaylıkla geri dönüştürülebilmektedir. Kullanılmış olan bütün mantar malzemeler son derece basit mekanik öğütme işlemlerinden sonra ayrıştırılıp yeniden üretime sokulabilmektedir.


Geri dönüşümle elde edilen mantar genellikle conta, kaydırmazlık matları, tekne zeminleri gibi endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.